top of page

Samtal

 

Jag arbetar med andliga fördjupningssamtal. De hjälper dig att reflektera kring existentiella frågor och att leva mitt i vardagen. Enkla verktyg som bottnar i medmänsklighet, intuition och element av zenbuddhism.  Genom  att tränga djupt ner i metoder som reflektion och meditation når vi en vardaglig känsla av ro och acceptans. Andlig medvetet är att vara närvarande och ha en insiktsfull förståelse för vad jag kan acceptera i mig själv varje dag. 

Jag hjälper dig att skapa tillvaro där du är närvarande; hjälper dig att bli en lugnare människa och framför allt en mer accepterande människa. Villkorslös kärlek är vägen, ett icke-dömande inför dig själv och andra. 
Vi arbetar oftast långsiktigt och hanterar områden som sorg, självförnekelse, brist på tillit till sitt eget skapande och själslig saknad.

 

Drömmer du om en mer stabil insida där ilska och frustation inte kan härja fritt eller där sorgen inte tar över din kropp och ditt sinne? Då kan andliga fördjupningssamtal ge dig förståelse och en mer kärleksfull känsla för dig själv. Jag välkomnar dig in i mitt rum där jag gör mitt allra bästa för att lyssna och följa din känsla och ditt förnuft. Jag hjälper dig till själslig läkning.

 

Välkommen!

bottom of page