top of page

Reiki Master (Steg 3)

Pris

18700 kr

Längd

7 månader

Om kursen

Att gå en reikimasterutbildning i är att vilja ta mer ansvar för sin egen healingresa och därigenom mer ansvar för teknik och intuition. Denna utbildning är längre än en reikimasterkurs oftast är. Detta är för att jag upplever att en reiki master bör ha viss enrgikännedom och kroppsmedvetenhet. Vidare innebär reiki också självransakan. För att vara stabil med reiki är det viktigt att lägga tid för att utveckla sin självkännedom och på så sätt skaffa sig tillgång till en större verktygslåda.

bottom of page