top of page
New Growth

SAMTAL

Terapeutiska fördjupningssamtal med andlighet, intuition och ärlighet i fokus

Jag är en terapeut som arbetar inom andlig reflektion och jag hjälper människor att hantera sitt andliga varande och växa inom detta område. Andlighet är en naturlig del av vår mognadsprocess och det är när vi stöter på utmaningar i livet och börjar reflektera över existentiella frågor som vi går in i denna fas. Ofta kopplar vi andlighet till religion, men religion och andlighet är två separata saker. Religion handlar om samhörighet och ordning medan andlighet handlar om självrannsakan och förmågan att ta ansvar för sitt eget liv.

 

Andlighet är inte mätbar och kan inte jämföras med någon annan människas upplevelse av andlighet. Men vi kan uppleva samhörighet och gemenskap genom att dela våra andliga upplevelser genom samtal och gemensam reflektion. Som terapeut har jag erfarenhet av olika traditioner och kulturer och jag beskriver lite ytan av vad det kan innebära.

Intuition är din förmåga att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning med ditt medvetande utan att ha tillgång till alla fakta. Intuition är en direkt länk till din inre värld och din förmåga till närvaro. I din inre värld, själ eller ande finns inte tid och rum. Här vilar ditt universum av information och kunskaper du kan ha tillgång till i ditt liv. Men det krävs medvetet arbete för att leva i samklang med din intuition. Andlig utveckling och närvaro är nyckeln för att utveckla din intuitiva förmåga. Medveten närvaro som meditation eller andra sysslor som får dig att vara närvarande i nuet hjälper dig att öka din intuitiva förmåga. Jag hjälper dig att utforska och utveckla din intuition.

Jag handleder även i ursprungs-trauma som enligt shamanskt kultur bottnar i dina första levnadsår (ca 0-7 år). Jag är lärd att tolka din upplevelse av trauma och vi fokuserar på din upplevelse av trauma. Genom att utforska den emotionella kroppen, där du lagrar känslor, kan vi hitta en kompass till vad som sätter igång din autopilot, som jag kallar din andra kropp. Det är den kroppen som hjälper dig att undvika smärta och att fortsätta styra dig bort från allt som gör ont. Vi arbetar tillsammans för att skapa ordning och lugn. Genom att skilja dig från smärtan kan du se tydligare vad du behöver och vad du klarar av att ta tag i just här och nu. Jag följer dig, stöttar dig och ger dig verktyg för att genomskåda dina rädslor. Vi går stadigt och långsamt framåt

Enligt kinesisk medicin och filosofi består människan av kropp och rörlig energi. Om en av dessa aspekter är förtryckt eller obalanserad uppstår en känsla av att inte vara sammanhängande eller att något saknas, vilket kan skapa dualitet. När kroppen utsätts för stress signalerar den sjukdom och när energin påverkas skapas en obehaglig tyngd som kan skugga ditt hjärta. Vi tenderar att agera irrationellt och stänger ofta av när vi behöver hjälp. När våra tankar försvinner iväg och blir verklighet kan vi tappa fotfästet, skapa ett uppblåst självförtroende eller vanföreställningar och tappa greppet om nuet genom föreställningar och illusioner.

Enligt buddhismen kan man genom meditation och andliga övningar som till exempel medveten närvaro, komma till insikt om hur sinnet fungerar och bli medveten om sambandet mellan handlingar och deras konsekvenser. Detta kallas "karma" eller lagen om orsak och verkan, och styr processerna i samsara, återfödelsens kretslopp som vi upplever som vår verklighet. Trots att det inte finns en självständig själ i buddhismen, anser man att det finns en kontinuitet mellan de olika liv som ingår i återfödelsekedjan (reinkarnation), som vi skapar genom vårt beteende och våra vanor.

Eckhart Tolle myntade begreppet "smärtkropp", som är en halvautomatisk energiform som bor i de flesta människor och består av känslor. Enligt Tolle är smärtkroppen och egot nära besläktade och står i relation till varandra. När smärtkroppen växer sig starkare, tar den fäste i mage, solarplexus och bröstkorgen och kan övergå till outhärdlig ångest. Detta kan göra att våra tankar och känslor tar över vår kropp och hjärna och får oss att agera på de mest ologiska och destruktiva sätt. Tolle säger att vi inte är våra tankar eller känslor utan att detta är en produkt av felkopplingar i vår hårddisk.

Egot är vår upplevelse av att inte tillhöra någon eller något och kan bildas av utanförskap eller vilseledande kärlek. Smärtkroppen uppstår när man känner sig känslomässigt felorienterad, felplacerad eller orättvist behandlad. Genom att arbeta med vår autopilot, den kropp som skyddar oss samtidigt som den förstör oss och ger oss verktyg att undvika att möta rädslan att återuppleva smärtsamma upplevelser, kan vi skapa en djupare kontakt med våra drömmar, visioner och känsla av självkärlek.

 

Genom dessa fördjupningssamtal kan du uppnå en djup avslappning som ger dig ökad tro, lust och kraft till livet. Jag hjälper dig att utforska dina tankar och känslor genom reflektion, andning och inre intuitiva resor, och jag vägleder dig i tystnadsplikt. Välkommen hem till dig själv!

bottom of page