top of page

REIKI

EN MJUK BEHANDLINGSMETOD FÖR KROPP OCH SJÄL

Reiki är en behandlingsmetod som används för att lindra smärta, stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki fyller kroppen och själen med livskraft och subtil energi och arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser. Reiki har tusenåriga rötter men i dess nuvarande form kommer den från Japan.

HUR ANVÄNDS REIKI?

Reiki används i många länder som en kompletterande behandling inom traditionell sjukvård. I USA används Reiki på gravida kvinnor för att minska smärta och ge lugn. I Mexiko används Reiki före och efter planerade operationer för att ge patienterna lugn och minska komplikationerna. I Storbritannien används Reiki som ett komplement vid traditionell cancerbehandling för att stärka kroppens självläkande krafter och minska stress och oro. Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänker stress och ökar välbefinnandet.

VILKA PROBLEM KAN REIKI HJÄLPA TILL MED?

Reiki kan vara till hjälp vid en mängd olika problem, såsom insomningsproblem, hjärnan på högvarv, ischias, muskelvärk och mentala och fysiska spänningar. Reikienergin tillför mer mängd livsenergi som kroppens egna självläkande krafter kan använda för att läka sig själv. Den djupa avslappningen aktiverar kroppens egen självläkande förmåga. Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem.

HISTORIA
7DD99142-2132-40B3-AADD-C38C158785D7_edited.jpg

Dr Mikao Usui från Japan var den som överförde denna levande kunskap i slutet av artonhundratalet, efter att den fallit i glömska. Ordet Reiki är en japansk term. Stavelsen "rei" betyder ande, aura eller subtil energi och den andra stavelsen "ki" betyder energi eller kraft. Reiki är alltså livskraft. Dr Mikao Usui var en japansk buddhistmunk som studerade medicin, psykologi, religion och andlighet. Efter vissa omständigheter i hans yrkesliv begav han sig till berget Kurama, där fick han sin uppenbarelse av Reiki. Han utarbetade sedan ett system för att vi ska kunna ta del av och arbeta efter. En fantastisk metod som ger en tydlig upplevelse av Reiki - universell livskraft.

OM MIG OCH REIKI

Jag fick min första Reikibehandling vid 22 års ålder och kände mig hemmastadd direkt. Jag kände en varm och omtumlande känsla av omsorg som jag aldrig hade stött på tidigare. Sedan dess har jag utbildat mig i Dr Mikao Usuis japanska Reiki, Karuna Reiki, Seichim Reiki och intuitiv healing.

Seichim, även kallad egyptisk healing, är en healingmetod som härstammar från Sekhmet, en gudinna av läkning från Egypten, och Kuan Yin, barmhärtighetens gudinna från Kina. I äldre traditioner kallades Seichim för Shenu, vilket betyder livsenergi. Denna metod kallas även Egyptisk Reiki.

Karuna Reiki är en fortsättning av Reiki från Japan. "Karuna" kommer från sanskrit och betyder medkännande handling grundad på visdom. Metoden introducerades i USA på 1980-talet av William Lee Rand.

VÅRT MÖTE

Intuitiv healing är människans förmåga och sinne för naturlig läkning. Det finns i varje individ, djupt förankrat i kropp och själ. Jag lyssnar intuitivt och ser till ett holistiskt perspektiv genom samtal och energibehandling. Under en behandling kombinerar jag olika metoder såsom Reikiterapi, tonhealing och shamanska healingtekniker. Jag arbetar även fysiskt, exempelvis genom att mjuka upp bröstkorgen och ryggen. Jag har utbildat mig i många olika tekniker sedan 1995 och har arbetat professionellt med att ge kroppsbehandlingar sedan 1998. Vi har ett kort samtal innan behandlingen där du kan beskriva vad du önskar få hjälp med.

bottom of page