top of page

Reiki

 

Reiki är en mjuk och effektiv behandlingsmetod som används vid till exempel smärta och stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar.  

Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller kropp och själ med livskraft och subtil energi.

Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan men har tusenåriga rötter. Dr Mikao Usui från Japan var den som överförde denna levande kunskap i muntlig tradition från lärare till lärare i slutet av artonhundratalet, efter allt för många år i glömska. Ordet reiki är en japansk term. Stavelsen rei betyder ande, aura eller subtil energi. Den andra stavelsen ki betyder energi eller kraft. Reiki är livskraft.

Reiki är en healingform som fungerar via handpåläggning men även på distans. Du behöver alltså inte vara i rummet hos den som ger Reiki. Reiki förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd,  man behöver inte ”tro på healing” för att det ska fungera. Modern forskning visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Varmt välkomna att läsa mer på Sveriges Reikiförsbund.  

Under en behandling kombinerar jag metoder som reikiterapi,  tonhealing och shamanskta andliga tekniker. Jag arbetar även mer fysiskt. T.ex med streching av bröstkorg och rygg. Jag har utbildat mig i dessa olika tekniker sedan 1995 och har arbetat med att ge kroppsbehandlingar professionellt sedan 1998.  

Jag är medlem i Sveriges Reikiförbund.  

Välkommen!

bottom of page