Sandstone

Lindha Kallerdahl

Reiki, samtal och röstvårdsterapeut i göteborg

tonhealing

 

REIKI

Reiki är en effektiv behandlingsmetod vid till exempel  fysisk smärta, oro, stress, PMS, fysiska och mentala spänningar .

Reiki i dess nuvarande form kommer ifrån Japan, men har  funnits i urminnes tider i olika kulturer runt om i världen. Genom Reiki startar du en kraftfull inre process som hjälper  dig att lära känna din fysiska och subtila kropp.

Har du en önskan att frigöra dig från negativa mönster som hindrar flödet i livet kan du med hjälp av Reiki få syn på mönster, negativa tankar och oros spiraler som inte gynnar  dig längre. Reiki läker  kropp och själ. Reiki skapar fysisk och andlig lust.  Genom Reiki kan du starta eller fortsätta en djup förståelse för din kropp och din själ. 

Reiki är en mjuk behandlingsform. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

 

SAMTAL

När en person stiger in i rummet är min uppgift att få hen att lyssna till sig själv.  Jag arbetar med att stärka din förmåga att känna och följa  din intuition. Att vara närvarande i tanke, kropp och själ. Och att lära känna skillnaden. 

samtalet belyses händelser, minnen och upplevelser som du som klient vill frigöra eller skapa förståelse kring. Allt för att skapa ett inre lugn och en starkare koppling till dig själv.  Andlig medvetenhet. 

 

RÖSTVÅRD

Röstvård är att vårda sin röst och att behärska vissa tekniker, som muskelkunskap, andningslära samt att stärka den emotionella och fysiska kroppen genom ton. Jag hjälper dig som upplever problem med din sång eller talröst.  Jag lär ut tekniker så din röst blir hållbar. Jag arbetar med äganderätten till ditt uttryck och frigörandet av din röst.

 

Genom Tonhealing ger jag dig ett ton bad att vila och läkas i. Det sker under en  behandlng  då du ligger påklädd under filt på massagebänk och jag tonar in din närvaro.

 

Jag är professionell sångare sedan 22 år tillbaka och har arbetat som lärare i improvisation och konstnärlig gestaltning vid Musikhögskolan i Göteborg och håller workshops runt om i världen. Lärd i Intuitiv tonhealing. 


Pris:  800 kr per timme/session. Paketpris för 10 sessioner 7000kr.

Från 1 Januari 2022,  1100 kr 70 min. Paketpris för 10 sessioner 9000kr. Kan självklart delbetalas, ta kontakt med om lindha@hoob.net

 

KURSER

Jag erbjuder kurser i Usui Reiki steg 1, steg 2 samt Master.

Jag undervisar även  i sång och improvisation och Tonhealing.

Klicka nedan för mer info om kursernas innehåll samt för datum, priser och aktuella kurser.

 
Aktuella Kurser

Reiki Master Mars 2022- Oktober 2022. 

 

Som Reiki master får du under denna tid lära dig alla de delar som Dr. Usui inkluderar i sin lära om Reiki. Du praktiserar meditationer, tekniker och system inom intuitiv healing. Jag handleder dig genom energiarbetet och ger dig bra verktyg för att börja din resa genom livet med Reiki. Att vara Master i Reiki innebär att du är din egen lärare och vägvisare.  Du kan efter kurser undervisa andra vilket är en gåva i sig. Du behöver ha gått Reiki 1 och Reiki 2

och ha praktiserat Reiki genom att ge till dig själv och andra under en tid innan du går en Master. Innerligt välkommen till Masterutbildningen. 

Reiki steg 1:  15-16 Januari 2022.  

Reiki steg 1 är Dr. Usuis första steg i läran om Reiki. Du lär dig handpositioner och övar tillsammans med en liten grupp på max 3 personer (p.g.a coronasituationen). Jag handleder dig genom de tekniker som är ämnade för Reiki 1. Du lär dig Gassho och Kenyoku, kroppsscanning samt tekniker som ökar din närvaro och koncentrationsförmåga.  

Reiki steg 2. 14-15 Maj 2022. 

Reiki 2 är konsten att skicka Reiki på distans. En fantastisk kunskap som hjälper extra bra i denna tid! 

Du lär dig tekniker som förverkligar din önskan att ge healing till andra. Vi går grundligt igenom och tydliggör tekniken och praktiserar! Upplevelsen av att kunna skicka Reiki är ren och skär Magi!

 

OM MIG

Jag heter Lindha Kallerdahl och är utbildad Reikimaster-terapeut, och Intuitiv healer. Jag arbetar öven som sångerska och är lärare i improvisation och konstnärlig gestaltning. Jag undervisar i Intuitiv healing och Reiki i min lokal på Vallgatan i Göteborg.  

Jag har drivit min praktik sedan 2002. 

 

Jag har samtalat och hjälpt människor i ordnad form i över 20 år. Som intuitiv healer och lyssnare, genom andliga fördjupningssamtal. Lärd i  andlig medvetenhet. 

 

Jag har varit anställd på Musikhögskolan i Göteborg i konstnärlig gestaltning och improvisation  i 10 år. Frilansat som professionell sångerska i 22 år. Jag håller i workshops och leder grupper i avslappningstekniker och musikalisk intuition runt om i landet och utomlands.

 

Jag bor i Göteborg med min familj och vår Basenjihund. Ibland sjunger jag jazz och improvisationsmusik runtom i världen.

Varmt välkommen att maila mig om du har några frågor. 

Lindha.